SẢN PHẨM THƯ PHÁP

SẢN PHẨM THƯ PHÁP

Liễn Giấy

Mô tả sản phẩm:
Hình thức: Liễn treo (mới 100%)
Chất liệu: giấy mỹ thuật có vân
Kích thước: 25x75cm
Màu sắc: trắng và đỏ
Đã bao gồm ống nẹp treo 2 đầu
Giá: 160.000đ

Liễn Lụa (nhỏ):

Mô tả sản phẩm:
Hình thức: Liễn treo (mới 100%)
Chất liệu: giấy xuyến bồi lụa
Kích thước: 30x85cm
Màu sắc: trắng, vàng và đỏ
Màu sắc lụa và kích thước có thể thay đổi tùy đợt hàng,
ưu tiên liên hệ trực tiếp qua số zalo
Giá: 350.000đ

Liễn Lụa (lớn):

Mô tả sản phẩm:
Hình thức: Liễn treo (mới 100%)
Chất liệu: giấy xuyến bồi lụa
Kích thước: 40x120cm
Màu sắc: trắng và đỏ
Màu sắc lụa và kích thước có thể thay đổi tùy đợt hàng,
ưu tiên liên hệ trực tiếp qua số zalo
Giá: 950.000đ

Mành tre (nhỏ):

Mô tả sản phẩm:
Hình thức: Liễn treo (mới 100%)
Chất liệu: giấy xuyến, mành tre
Kích thước: 30x70cm
Màu sắc: giấy trắng, đỏ
2 cây gỗ 2 đầu treo
Giá: 300.000đ

Mành tre (lớn):

Mô tả sản phẩm:
Hình thức: Liễn treo (mới 100%)
Chất liệu: giấy xuyến, mành tre
Kích thước: 40x90cm
Màu sắc: giấy trắng, đỏ
2 cây gỗ 2 đầu treo
Giá: 490.000đ

Chia sẻ

CẦN ĐỨC CƯỜNG TƯ VẤN?

Nếu Bạn Đang Có Nhu Cầu Về Các Sản Phẩm Thư Pháp, Hãy Để Đức Cường Tư Vấn Cụ Thể Nhé