Làm thế nào để vẽ 1 bức tranh hoa mẫu đơn?

Làm thế nào để vẽ 1 bức tranh hoa mẫu đơn?

Hướng dẫn thư pháp
Làm thế nào để vẽ 1 bức tranh hoa mẫu đơn? Tôi bắt đầu tìm tòi vẽ hoa Mẫu Đơn từ đầu năm 2014, đó cũng là quãng thời gian tôi bắt đầu làm quen với giấy xuyến chỉ, một loại giấy mà theo đánh giá của nhiều người là 1 chất liệu khó và đương nhiên với tôi những ngày đầu làm quen cũng vậy. Làm sao để kiểm soát được độ loang của nó, làm sao 1 chất liệu như thế này có thể đóng khung mà không nhăn được, làm sao trải qua hàng ngàn năm lịch sử người Trung Quốc vẫn sử dụng loại giấy này để vẽ Thủy Mặc?Và cho đến hôm nay những câu hỏi đó đã phần nào được tôi giải đáp và…
Read More